ตรวจสอบรหัสกิจกรรมชุมนุมม (สำหรับลงทะเบียนเรียน)

ตรวจสอบรหัสกิจกรรมชุมนุมม (สำหรับนักเรียน) (PDF)

คลิกที่ปุ่ม "Download Now" ด้านล่าง ดาวน์โหลดเพื่อตรวจสอบ