ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรีเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน